آمار tagged posts

آشنایی با آمار – جلسه اول

[ad_1]

بخش 1 – مشت نمونه خروار است
چرا این جزوه را می‏ خوانیم؟
در سال 2014 موسسه آماری ایپسوس موری (Ipsos MORI) طی یک تحقیق آماری، از اروپایی‌ها پرسید تخمین آن‌ها از درصد مسلمانان در جامعه‌شان چیست؟ جالب بود که اکثریت آن‌ها عددی بیشتر و یا بسیار بیشتر از واقعیت را بیان کردند. برای مثال مردم فرانسه گفتند 31 درصد مردم جامعه‌شان مسلمان‌اند، در صورتی که آمار واقعی 8 درصد است. مردم اسپانیا، آلمان و انگلیس نسبت مسلمان‌های جامعه خود را به ترتیب 16، 19 و 21 درصد اعلام کردند، در صورتی که آمار واقعی مسلمین در این کشورها 2، 6 و 5 درصد می‌باشد...
Read More

آشنایی با آمار – جلسه سوم

[ad_1]

<![CDATA[

آنچه در فیلم دیدید گالتون بورد نام دارد که اولین بار آن را در سال 1849 فردی به نام فرانسیس گالتون، برای نشان دادن توضیح فرآیندهای تصادفی حول میانگین بیان کرد.

]]>

[ad_2]

Source link

Read More

آشنایی با آمار – جلسه دوم

آشنایی با آمار-جلسه دوم

[ad_1]


معرفی چند نمودار پر کاربرد برای داده های کمی و کیفی ..


عکس نویسنده

نویسنده :

یگانه داودی


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


...

Read More