آیین شوهر داری tagged posts

وظايف اخلاقى زن در برابر شوهر چيست؟

[ad_1]

پرسش 3 . وظايف اخلاقى زن در برابر شوهر چيست؟

    اظهار محبت به شوهر

شكى نيست؛ محبت و دوستى، گوهر گرانبهايى است؛ كه خداوند در نهاد زن  و مرد قرار داده است. تنها مى بايست دو همسر اين امر فطرى را ابراز نمايند تا  رابطه دوستانه و صميمانه آنان بيش از پيش برقرار گردد. مرد در عرصه اجتماع با  افراد گوناگون و سلايق مختلف مواجه مى شود و بسا اوقات مورد اهانت قرار  مى گيرد. زن مى تواند با خوشرويى و اظهار محبت به شوهر، از غم و اندوهش  بكاهد و با چهره اى دل انگيز او را مسرور نمايد...

Read More