استاد نیتیو انگلیسی tagged posts

ویرایش نیتیو انگلیسی

به گفته خراسان رضوی ، طبق اعلام اداره کل فرهنگ ویرایش نیتیو انگلیسی و رهنمودهای اسلامی خراسان رضوی ، از دو نوجوان سبزواری به عنوان شرکت کننده تجلیل و در کشور فرهنگی و مجازی “با کتاب در خانه” که در نوروز سال 1399 برگزار شد ، تقدیر شد.

در روزهای دشوار نوروز سال 1399 ، آخرین نوروز قرن ، گروهی از کودکان و نوجوانان ایرانی در ویرایش نیتیو انگلیسی پویشی با عنوان “با کتاب در خانه” شرکت کردند تا فیلم هایی درباره معرفی کتاب در فضاهای اجتماعی و مجازی تهیه کنند...

Read More