انتشار عکس tagged posts

لایک گیری،انتشار عکس های خصوصی در فضاری مجازی

[ad_1]

خانمی که به هر دلیل، عکس هایش در فضای مجازی منتشر می‌کند؛ دچار ضعف ایمان و حیا شده است و به نوعی با این کار، از ایمان و حیای خود هزینه می‌کند تا مدتی در دنیا مورد توجه نگاه مردان قرار بگیرد. در روایت هم ایمان و حیا ملازم همدیگر هستند. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:« حيا و ايمان قرين يك ديگرند اگر يكى از ميان برخاست ديگرى هم برود.» نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ص 453 ،ح1429.

کشف حجاب و لایک گیری ، برخی از علت های این کار را بررسی می کنیم...
Read More