بازی انتزاعی tagged posts

طراحی بازی رومیزی- جلسه ششم

طراحی بازی رومیزی-جلسه ششم

[ad_1]


«مضمون بازی های رومیزی»


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


تاریخ :

یکی از مفاهیمی که در بازی های رومیزی به کار می رود و در طراحی بازی نیز باید به آن دقت کرد مضمون بازی (Theme) است...
Read More