بازی حرکتی tagged posts

ساخت بازی حرکتی- جلسه دوم

ساخت بازی حرکتی-جلسه دوم

[ad_1]

اهمیت و فواید بازی
خیلی وقت‎ها پیش آمده که مجبور به خوردن خوراکی‌های بدمزه به دلیل مفید بودن آن‌ها می شویم. یعنی وقتی بدن به چیزی نیاز دارد صرف نظر از خوشایند یا ناخوشایند بودن آن باید از آن استفاده کرد. حال تصور کنید که بدن ما به چیزی نیاز داشته باشد که نه تنها برای ما مفید است بلکه بسیار خوشمزه و گوارا است.

راجع به بازی ها دقیقا می توان این موضوع را ذکر کرد یعنی بازی‎ها می‎توانند در عین مفید بودن و داشتن مزایای فراوان، جذاب و لذت‎بخش باشند...

Read More