بازی tagged posts

ساخت بازی حرکتی -جلسه اول

یکی از بزرگترین هنرهای عصر کنونی هنر بازی‌سازی است

[ad_1]


یکی از بزرگترین هنرهای عصر کنونی هنر بازی‌سازی است…


عکس نویسنده

نویسنده :

یگانه داودی


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


...

Read More

طراحی بازی رومیزی- جلسه هفتم

طراحی بازی رومیزی - جلسه هفتم

[ad_1]


«مراحل طراحی بازی رومیزی»


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


تاریخ :

حال که مفاهیم اصلی و کلی طراحی بازی های رومیزی آشنا شدید، وارد مراحل طراحی بازی رومیزی می شویم...
Read More