دانلود کتاب ژوزف بالسامو tagged posts

روش های تهیه کتاب الکترونیکی لاتین

معاون سابق وزیر فرهنگ و جهت گیری اسلامی ادامه داد: در روزی که یارانه کتاب های کاغذی معرفی شد ، سهم کاغذ در تولید کتاب بیش از 60 درصد هزینه ها بود ، روزی که یارانه را به مصرف کننده منتقل کردیم 10 درصد بود. بخشی از این فعالیتها یارانه دادن به اساتید ، دانشجویان و خرید کتاب بود. در دوره ای که من مسئولیت آن را داشتم ، افزایش قیمت کتاب دو درصد بیشتر از متوسط ​​نرخ تورم در کشور بود. وقتی هر کالایی گران می شود ، کتاب نیز گران می شود. علی رغم کمبود منابع مالی و بودجه معاون وزیر فرهنگ ، ما موفق شدیم از افزایش قیمت کتاب جلوگیری کنیم و یارانه ای را به مردم ارائه دهیم ، در واقع مجلس مصوب را به درستی اجرا کردیم...

Read More