سهام عدالت tagged posts

مرحله جدید سهام عدالت

[ad_1]

دولت بنا
دارد بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام عدالت به افرادی که تاکنون مورد
شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده اند را در دستورکار
قرار دهد.

مرحله جدید سهام عدالت

مهر : پرونده سهام عدالت
چند وقتی است که با اعلام دولت مبنی بر پرداخت سود از سال آینده به
مشمولان، وارد مرحله جدیدی شده است. در واقع دولت اعلام کرده است که دیگر
قرار نیست از سال آینده سود سهام عدالت را متعلق به خود بداند؛ بلکه قرار است این سود به مشمولان ...

Read More