طراحی رومیزی tagged posts

طراحی بازی رومیزی – جلسه چهارم

طراحی بازی رومیزی - جلسه چهارم

[ad_1]


مکانیزم ها و انواع آن بخش دوم…


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


تاریخ :

11) مشارکت (Co-Operative Play): 
در این مکانیزم -که اختصاراً با نام Co-Op شناخته می‌شود، همه‌ی بازیکنان با همکاری یکدیگر در بازی (یا شاید بتوان گفت «بر بازی») پی...
Read More

طراحی بازی رومیزی – جلسه پنجم

طراحی بازی رومیزی - جلسه پنجم

[ad_1]


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


تاریخ :

23) حذفِ بازیکن / بازیکنان (Player Elimination):
در این قبیل بازی‌ها، ممکن است یک بازیکن (یا چند بازیکن) از بازی حذف شده و بقیه‌ی رُقبا، بدون آن‌ها، به بازی ادامه دهند...

Read More