مرگ مشکوک tagged posts

مرگ مشکوک دختر جوان و مرد رمال در حمام خانه

[ad_1]

دختر جوان و مرد رمال در تهرانپارس دچار مرگی مشکوک شدند. صاحبخانه که با شنیدن صدای آب در حمام مشکوک شد با کلید یدک در را باز کرد.

مرگ مشکوک دختر جوان و مرد رمال در حمام خانه

مرد رمال  و مشتری جوان هر دو جان باختند . پدر دختر جوان و خواهر زاده ی مرد فالگیر پشت درب خانه بودند اما کسی درب را باز نمی کرد.

رکنا : پسر
جوانی با مراجعه به خانه دایی 62 ساله اش در تهرانپارس رفت و هر چه زنگ
خانه را به صدا در آورد کسی جواب نمی داد تا اینکه به ناچار زنگ خانه ...

Read More